การสร้างบัญชีใช้งาน myQNAPcloud

ให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกสร้างขึ้น  Login : ใส่ Username และ Password ดังรูปที่ 1,2

รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. เรียกใช้งาน myQNAPcloud เพื่อทำการสร้างบัญชี

a.คลิกเลือก myQNAPcloud

รูปที่ 3

b. จากนั้นคลิก Get Started

รูปที่ 4

c. เลือกสร้างบัญชีใหม่ คลิก Create myQNAPcloud account

รูปที่ 5

d. กรอกรายละเอียดเพื่อทำการสมัครบัญชีหรือ เลือกสมัครโดยใช้ Facebook, Googleaccount

รูปที่ 6

e. จากนั้นให้เราไปเช็ค E-mail ที่ใช้ในการสมัครเพื่อทำการยืนยัน

รูปที่ 7

f. กดยืนยัน Confirm Registration

รูปที่ 8

รูปที่ 9

3. ทำการเข้าสู่ระบบ Sign in myQNAPcloud

รูปที่ 10

4. ตั้งชื่อแสดงผล QNAP Device name :

รูปที่ 11

5. ลงทะเบียน myQNAPcloud เพื่อให้สามารถใช้งาน QNAP ในสถานที่ต่างๆได้

รูปที่ 12

6. myQNAPcloud พร้อมใช้งานแล้ว!

รูปที่ 13