การสร้างแชร์โฟลเดอร์และการกำหนดสิทธิการเข้าถึง

การสร้างแชร์โฟลเดอร์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือก Volume ที่ต้องการสร้างแชร์โฟลเดอร์ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. Create A Shared Folder เป็นการสร้างแชร์โฟลเดอร์ และให้กำหนด Folder Name : ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. การกำหนดสิทธิ ให้โฟลเดอร์ จะมีให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ

  1. RO สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว
  2. RW สามารถอ่านและแก้ไขได้
  3. Deny ไม่อนุญาตให้เข้าถึง

รูปที่ 3

4. การเข้ารหัสและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ

รูปที่ 4