“ ทำงานเป็นทีมได้ไม่มีสะดุดด้วยตัวช่วยจาก Atlassian

ผลิตภัณฑ์จาก Atlassian เป็นเครื่องมือที่องค์กรทั่วโลกต่างให้การยอมรับในการสร้าง Workflow ในการทำงาน ช่วยให้ทุกคนในทีมมองเห็นภาพรวมของงาน ลดความซ้ำซ้อนและทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพสูงสุด

Atlassian มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ ได้แก่Jira Core, Jira Software, Jira Service Desk และ Confluence

ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการ ติดตามงาน รวมการทำงานของทุกแผนกไว้ในที่เดียวกัน
• Manage projects: บริหารจัดการด้วย Workflow ช่วยกำหนด กระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละส่วนงาน
• Monitor details: จัดการงานง่ายขึ้นด้วย Status นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนในเรื่องสำคัญทำให้ไม่พลาด
• Dashboard: ช่วยให้สามารถติดตาม Status Project ในทีม มองเห็นภาพรวมและความคืบหน้าต่างๆ

ซอฟต์แวร์สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำให้การเขียนโปรแกรมกลายเป็นเรื่องง่าย
• Plan: สร้าง User Story, Issues และ plan sprints ช่วยกระจายงานข้ามทีม
• Track: จัดลำดับความสำคัญภาพรวมของการทำงาน ช่วยบริหารจัดการทีม
• Report: ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยใช้ข้อมูลแบบ Real time ให้สมาชิกในทีมนำไปใช้ได้ทันเวลา

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ IT Support แก้ไขปัญหาให้กับ User อย่างรวดเร็วป้องกันและจัดการ Incident ที่จะเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์
• รวมการแก้ปัญหาไว้ในที่เดียว ให้องค์กรทำงานได้อย่างคล่องตัว
• สามารถปรับแต่งระบบ Support ได้ความต้องการเฉพาะขององค์กร
• Develop และ Support โดยใช้แพลตฟอร์มเดียว

ซอฟต์แวร์ที่รวบรวมองค์ความรู้ภายในองค์กรไว้ในที่เดียว
• Knowledge Menegement: สร้างการทำงานให้ทุกคนรู้ในสิ่งที่ควรรู้ โดยไม่ต่างคนต่างรู้
• Project Collaboration: จัดการ Document, Report, Knowledge Base ด้วย Platform เดียวกัน
• Employee Engagement: สร้าง การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน เปลี่ยนจากการสนทนากัน ให้เป็นการทำงานร่วมกันของทีม

Jira ไหนเหมาะกับคุณ?

ถ้าคุณเป็น SMEs, Enterprise ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Management Team

ถ้าคุณเป็น Start Up, Software Developer ที่ต้องทำงานร่วมกัน

ถ้าคุณเป็น IT, Support ที่ต้องจัดการปัญหาหลากแบบในปริมาณมาก

ถ้าคุณเป็นองค์กรที่มีข้อมูลมากมายที่ต้องใช้ร่วมกัน

งานบริการ

เดต้าเอ๊กซ์เพรส รับให้คำปรึกษาซอฟต์แวร์ Atlassian โดยผู้เชี่ยวชาญและเรายังเป็น Official Partner ของ Atlassian ที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทอาร์ไอเอส เป็นต้น

ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำตรงตามที่คุณต้องการ

Atlassian

Confluence

ซอฟต์แวร์ที่รวบรวมองค์ความรู้ภายในองค์กรไว้ในที่เดียว
- Knowledge Management: สร้างการทำงานให้ทุกคนรู้ในสิ่งที่ควรรู้ โดยไม่ต่างคนต่างรู้
- Employee Engagement: สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือองค์ความรู้ระหว่างกัน เปลี่ยนจากการสนทนากัน ให้เป็นการทำงานร่วมกันของทีม

Jira Service Desk

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ IT Support แก้ปัญหาให้กับ User อย่างรวดเร็ว ป้องกันและจัดการ Incident ที่จะเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์
- รวมการแก้ปัญหาไว้ในที่เดียว ให้องค์กรทำงานได้อย่างคล่องตัว
- สามารถปรับแต่งระบบ Support ได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร
- Develop และ Support โดยใช้แพลตฟอร์มเดียว

Jira Software

ซอฟต์แวร์สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำให้การเขียนโปรแกรมกลายเป็นเรื่องง่าย
- Plan: สร้าง User Story, Issues และ plan sprints ช่วยกระจายงานข้ามทีม
- Track: จัดลำดับความสำคัญภาพรวมของการทำงาน ช่วยบริหารจัดการทีม
- Report: ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยใช้ข้อมูลแบบ Real time ให้สมาชิกในทีมนำไปใช้ได้ทันเวลา

Jira Core

ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการ ติดตามงาน รวมการทำงานของทุกแผนกไว้ในที่เดียวกัน
- Manage projects: บริหารจัดการด้วย Workflow ช่วยกำหนด กระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละส่วนงาน
- Monitor details: จัดการงานง่ายขึ้นด้วย Status นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนในเรื่องสำคัญทำให้ไม่พลาด
- Dashboard: ช่วยให้สามารถติดตาม Status Project ในทีม มองเห็นภาพรวมและความคืบหน้าต่างๆ