คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 4/4

การสำรองข้อมูล Hybrid Backup Sync

Hybrid Backup Sync เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยเหลือในการสำรองข้อมูล มีขั้นตอนง่ายๆและไม่ยุ่งยากดังนี้

 1. เรียกใช้งาน Hybrid Backup Sync จะมีให้เลือก การใช้งานอยู่ 3 รูปแบบ คือ Backup, Restore, Sync ดังรูปที่ 1

แต่ในที่นี้ให้ เลือกคลิก ที่ Backup

รูปที่ 1

2. Create Backup Job จะเป็นแบบรูปให้เลือกสำรองข้อมูล แต่ในทีนี้ให้เลือก Local Backup ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. Edit Backup Job เป็นการเลือก Location ที่ต้อกการสำรองข้อมูลและเลือก Location ปลายทางที่ต้องการเก็บข้อมูล

รูปที่ 3

4. Advanced Settings เป็นกำหนดการทำงานในการสำรองข้อมูล เช่น กำหนดเวลาทำงาน กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ 4


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 3/4

การสร้างแชร์โฟลเดอร์และการกำหนดสิทธิการเข้าถึง

การสร้างแชร์โฟลเดอร์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือก Volume ที่ต้องการสร้างแชร์โฟลเดอร์ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. Create A Shared Folder เป็นการสร้างแชร์โฟลเดอร์ และให้กำหนด Folder Name : ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. การกำหนดสิทธิ ให้โฟลเดอร์ จะมีให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ

 1. RO สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว
 2. RW สามารถอ่านและแก้ไขได้
 3. Deny ไม่อนุญาตให้เข้าถึง

รูปที่ 3

4. การเข้ารหัสและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ

รูปที่ 4


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 2/4

การสร้างบัญชีใช้งาน myQNAPcloud

ให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกสร้างขึ้น  Login : ใส่ Username และ Password ดังรูปที่ 1,2

รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. เรียกใช้งาน myQNAPcloud เพื่อทำการสร้างบัญชี

a.คลิกเลือก myQNAPcloud

รูปที่ 3

b. จากนั้นคลิก Get Started

รูปที่ 4

c. เลือกสร้างบัญชีใหม่ คลิก Create myQNAPcloud account

รูปที่ 5

d. กรอกรายละเอียดเพื่อทำการสมัครบัญชีหรือ เลือกสมัครโดยใช้ Facebook, Googleaccount

รูปที่ 6

e. จากนั้นให้เราไปเช็ค E-mail ที่ใช้ในการสมัครเพื่อทำการยืนยัน

รูปที่ 7

f. กดยืนยัน Confirm Registration

รูปที่ 8

รูปที่ 9

3. ทำการเข้าสู่ระบบ Sign in myQNAPcloud

รูปที่ 10

4. ตั้งชื่อแสดงผล QNAP Device name :

รูปที่ 11

5. ลงทะเบียน myQNAPcloud เพื่อให้สามารถใช้งาน QNAP ในสถานที่ต่างๆได้

รูปที่ 12

6. myQNAPcloud พร้อมใช้งานแล้ว!

รูปที่ 13


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 1/4

QNAP คืออะไร

QNAP เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเครือข่าย Network Attached Storage (NAS) หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายมีการทำงานเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก QNAP มีฟังชั่นต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการ สามาราถทำงานได้หลากหลาย อย่างเช่น multiple backups, Always online, sharing anywhere, Multiple layers of data protection, In-home entertainment and streaming เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้งานเริ่มต้น

การเปิดใช้งานเริ่มต้นของเครื่อง QNAP จะมีวิซาร์ดช่วยกำหนดค่าเบื้องต้นให้ ซึ่งเราสามารถเข้าไปกำหนดค่าต่างๆ เพิ่มเติมภายหลังได้

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ให้ทำการต่อเชื่อมเครือข่าย lan และกำหนด IP Address ที่เครื่อง QNAP
 2. เปิด Web browser (แนะนำ Google chrome) จากนั้นให้ใส่ IP Address ตามที่ได้กำหนดไว้ที่ตัวเครื่อง QNAP จะสามารถเข้าสู่หน้า QNAP quick ดังรูปที่ 1
  1. ให้กำหนดชื่อ NAS Name :
  2. กำหนดพาสเวิร์ด Password :
  3. ยืนยันพาสเวิร์ด Confirm Password :

รูปที่ 1

d. กำหนดโซนเวลา Time Zone :

รูปที่ 2

e. กำหนด IP Address (แนะนำ) Use static IP address

รูปที่ 3

f. เลือก Protocol ที่ต้องการใช้งานบน Platform ที่ต้องการ

รูปที่ 4

g. เลือกชนิด Volume type :

ชนิดของ Volume type ของ QNAP มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 แบบดังนี้

 1. Static Volume (Single Volume) เป็น Storage volume ระดับพื้นฐาน ที่ได้กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจน
 2. Thick Volume (Multi-Volume) เป็น Storage volume ที่สามารถปรับพื้นที่เก็บข้อมูลให้มีความยืดหยุ่น เช่น การกำหนด Storage pool เราจะกำหนดให้มีกี่ Volume ก็ได้ของ Storage นั้นๆ
 3. Thin Volume (Multi-Volume) เป็น Storage volume ที่สามารถกำหนดขนาดของ Volume ให้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่จริงก็ได้

รูปที่ 5

h. QNAP กำลังประมวลผลสร้างพื้นให้พร้อมใช้งาน