Jira Software

ซอฟต์แวร์สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำให้การเขียนโปรแกรมกลายเป็นเรื่องง่าย
– Plan: สร้าง User Story, Issues และ plan sprints ช่วยกระจายงานข้ามทีม
– Track: จัดลำดับความสำคัญภาพรวมของการทำงาน ช่วยบริหารจัดการทีม
– Report: ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยใช้ข้อมูลแบบ Real time ให้สมาชิกในทีมนำไปใช้ได้ทันเวลา

Categories , Tag

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

V-Ray Next for 3ds Max

เรนเดอร์ภาพสามมิติได้อย่างสวยงามสมจริง

V-Ray Next for SketchUp Pro

เรนเดอร์ภาพสามมิติได้อย่างสวยงามสมจริง

Privacy Preference Center